THÔNG TIN DI RỜI CẢNG “HOÀNG DIỆU”

Thông tin di rời cảng “HOÀNG DIỆU”

Cảng Hoàng Diệu là một trong ba bến cảng của cảng Hải Phòng, là bến cảng hàng đầu khu vực phía Bắc về khai thác các mặt hàng tổng hợp, hàng dự án công trình quốc gia.
Cảng Hoàng Diệu còn là bến cảng duy nhất có hệ thống đường sắt kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước.
Tới đây, cảng Hoàng Diệu sẽ di dời để phục vụ các dự án theo quy hoạch TP Hải Phòng, kết thúc “sứ mệnh lịch sử” sau gần 150 năm hoạt động.
Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24.6.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29.7.2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Các bến sông Cấm không phát triển mở rộng, từng bước di dời, chuyển đổi công năng bến cảng Hoàng Diệu; lộ trình di dời phù hợp với kế hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện.
Thông tin từ Công ty CP Cảng Hải Phòng, cảng đang lên kế hoạch, đánh giá phương án tiếp nhận các loại hàng tổng hợp tại các bến cảng trực thuộc và các bến cảng trong hệ thống của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phù hợp với lộ trình di dời cảng Hoàng Diệu.
Qua đó, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền lợi của khách hàng và an sinh xã hội cho người lao động.
Nguồn : Sưu tập