PHỤ PHÍ VẬN TẢI TUYẾN ÚC

PHỤ PHÍ VẬN TẢI TUYẾN ÚC

– RRS hoặc R/R (Rate Restore Surcharge): Phụ phí phục hồi mức cước

– EBS hoặc EBA (Emergency Bunker Surcharge): Phụ phí xăng dầu khẩn cấp

– CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí tiền tệ

– GRI (General Rate Increase): Mức tăng giá chung

– THC (Terminal Handling Charge): Phí làm hàng tại Cảng (xếp/ dỡ hàng từ tàu)

Nguồn :  ST