MASTERBILL LÀ GÌ? HOUSE BILL LÀ GÌ? PHÂN BIỆT MASTER BILL VÀ HOUSE BILL

Master Bill Là Gì? House Bill Là Gì? Phân Biệt Master Bill Và House Bill?

Master Bill Là Gì?

MBL là viết tắt của Master Bill of Lading, đây là một loại vận đơn đường biển được phát hành bởi hãng tàu. MBL có vai trò là vận đơn chủ.  Đặc điểm dễ dàng nhận biết đâu là Master bill nhất là nhìn phía đầu góc trái của vận đơn. Nếu thấy tên và logo của hãng tàu thì đây là MBL.

Một MBL sẽ được phát hành cho một lô hàng, nó bao gồm nhiều liên có nội dung giống nhau. Một số thông tin trên MBL cần lưu ý là:

  • Tên người gửi là công ty giao nhận vận tải ở nước xuất khẩu (không phải là nhà xuất khẩu)
  • Tên người nhận là Công ty giao nhận vận tải ở nước nhập khẩu (không phải là nhà nhập khẩu).

Cách nhận diện: Trên vận đơn sẽ có logo hãng tàu, tên công ty, số điện thoại, văn phòng hãng tàu.

House Bill Là Gì?

HBL là viết tắt của cụm từ House Bill of Lading, đây là một vận đơn đường biển được công ty Forwarder phát hành cho Shipper (người gửi hàng thực tế) và Consignee (người nhận hàng thực tế) trong trường hợp Shipper không yêu cầu Bill gốc từ phía hãng tàu. Nếu vận đơn thứ cấp do hãng hàng không phát hành thì được ký hiệu là HAWB.

Cách nhận diện: Trên vận đơn sẽ có logo công ty Forwarder, tên công ty, số điện thoại, văn phòng của công ty Forwarder.

Phân Biệt Master Bill Và House Bill?

  • Xét về tính dễ dàng chỉnh sửa bill gốc thì làm House Bill (HBL) dễ chỉnh sửa hơn so với Master Bill (MBL). Do làm House Bill thì bill gốc do công ty Fowarder cấp cho shipper, bill này Fowarder làm theo mẫu của mình, in hình logo công ty Fowarder do đó chỉnh sửa tương đối dễ dàng.
  • Xét về rủi ro cho người chủ hàng (Real Shipper) thì làm House bill rủi ro nhiều hơn làm Master Bill. Nếu xảy ra rủi ro, làm Master Bill người gởi hàng Shipper có thể lấy bill gốc đến kiện hãng tàu. Còn làm House Bill khi xảy ra rủi ro, bạn chỉ có thể cầm bill gốc này đến công ty Fowarder kiện, các công ty forwarder nhỏ sẽ dễ dàng trốn tránh trách nhiệm.
  • Master Bill (MBL) là điều chỉnh mối quan hệ người vận chuyển thực tế (người có tàu) và người đặt chỗ trên tàu (có thể là công ty forwarder hoặc người xuất khẩu thực tế). Trong khi House Bill (HBL) chỉ điều chỉnh mối quan hệ của người chủ hàng (real shipper) và người trung gian (forwarder).
  • Khi phát hành vận đơn Master bill (MBL) sẽ chịu tác động của quy tắc Hague, Hamburg,… còn House Bill (HBL) thì không.
  • Hình thức: Master Bill có hình logo hãng tàu, còn House Bill in logo của công ty forwarder.
  • Master bill chỉ có 1 dấu và 1 chữ ký còn House Bill có thể có 2 dấu, 2 chữ ký (chữ ký và dấu của người gom hàng và của người vận chuyển).
  • Trên Master Bill (MBL) ghi cảng đến (Port) còn trên House Bill ghi nơi nhận hàng (có thể là kho bãi của công ty forwarder)