“SẢN LƯỢNG CONTAINER” GIẢM TRONG 4 THÁNG LIÊN TIẾP TẠI CÁC CẢNG CHÍNH CỦA “NHẬT BẢN”

Sản lượng container tại các cảng chính của Nhật Bản đã giảm trong bốn tháng liên tiếp, với mức giảm đến hai con số tại một số cảng lớn.

Tổng sản lượng container đến và đi từ sáu cảng chính của Nhật Bản đạt 1,13 triệu TEU trong tháng 7, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái và đã giảm liên tục trong bốn tháng liên tiếp.

Xét về khối lượng tại từng cảng, Tokyo đã giảm hai con số, khai thác 334.842 TEU, giảm 17,4%, với xuất khẩu giảm 18,5% xuống 152.807 TEU và nhập khẩu giảm 16,3% xuống 182.035 TEU.

 

Cảng Tokyo của Nhật Bản (Nguồn : Internet)

 

Sự sụt giảm hai con số cũng được ghi nhận tại Kawasaki, khi cảng này đã khai thác 7.442 TEU, giảm 17,7%. Xuất khẩu giảm 21,6% xuống 3.450 TEU và nhập khẩu giảm 14% xuống 3.992 TEU.

Lượng hàng hóa qua cảng giảm nhẹ hơn nhiều tại Yokohama, nơi có 229.039 TEU được vận chuyển, giảm 2,3%. Xuất khẩu giảm 4,9% xuống 119.191 TEU, nhưng nhập khẩu tăng 0,7% lên 109.848 TEU.

Nagoya là cảng duy nhất trong sáu cảng của Nhật Bản có lượng container tăng lên được cải thiện, đạt 211.562 TEU, tăng 0,6%. Mặc dù xuất khẩu giảm 0,1% xuống 108.380 TEU và nhập khẩu tăng 1,4% lên 103.182 TEU.

Cảng Nagoya tại Nhật Bản (Nguồn: Internet)

 

Số lượng container đến và đi từ Osaka giảm 10,9% xuống 166.982 TEU, bao gồm 75.395 TEU xuất khẩu, giảm 11,8% và 91.587 TEU nhập khẩu, giảm 10,2%.

Ngoài ra, cảng Kobe đã vận chuyển được 177.743 TEU, giảm 6%, bao gồm 92.627 TEU xuất khẩu, giảm 7,8% và 85.116 TEU nhập khẩu, giảm 4%.

 

Nguồn: Phaata (Theo Container News)