3 LOẠI VẬN ĐƠN QUAN TRỌNG TRONG VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

3 Loại vận đơn quan trọng trong vận chuyển đường biển

1) Original Bill (hay Bill gốc)
 • Là vận đơn được FWD/Lines phát hành, luôn được phát 3 bản được đánh dấu thứ tự: First Original, Second Original và Third Original, kèm theo đó là (có thể là) 3 bản copy.

Điều kiện nhận hàng khi lấy bill gốc:
 • Nếu shipper lấy bill gốc thì phải gửi bộ B/L này cho consignee đầy đủ 3 bản. Thiếu 1 bản xem như bộ B/L không còn tính pháp lý.
 • Consignee phải đem Original BL đến cảng đích thì mới nhận được hàng, tuy nhiên việc consignee nhận được hàng sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí vận chuyển bill gốc này nên hiện nay các hãng tàu cho phép làm Telex hoặc Seaway B/L để tiết kiệm và nhanh chóng.
Nếu mất Original Bill?
 • Lines “CHẮC CHẮN” sẽ không release hàng cho bạn. Bạn phải cam kết với hãng tàu và đóng một lượng tiền mặt tương đương 150% giá trị hàng hóa cho hãng tàu nếu muốn release hàng, hãng tàu sẽ giữ lại trong vòng 2 năm.

Kết luận: Bill gốc có thể do Lines hoặc FWD phát hành gồm 3 bản chính và 3 bản copy (có thể ít hơn, hoặc nhiều hơn 3 bản).

Nhược điểm Original Bill:
 • Mất thời gian kỳ vọng, ảnh hưởng tới thời gian lấy hàng trong trường hợp tàu cập cảng nhưng Consignee vẫn chưa nhận được BL gốc
 • Phát sinh chi phí CPN và thất lạc bill.
2) Bill Telex (hay Surrendered bill)
 • Surrendered bill sẽ khác phục về nhược điểm của Original Bill. Thường được gọi là vận đơn Điện giao hàng hay là một vận đơn Xuất trình để thuận tiện cho shipper và consignee trong việc giao nhận hàng hóa.

Ưu điểm: Giúp consignee nhận hàng từ shipper trong trường hợp bill gốc chưa đến kịp với consignee.
Nhược điểm:
 • Mất phí Telex Release
 • Nếu lựa chọn FWD không uy tín, có thể bạn sẽ gặp phải tình trạng không nhận được Telex Release dẫn đến bị charge phí DEM/ DET
3) SWB (Seaway Bill)
 • Là vận đơn mà Lines/FWD phát hành cho khách hàng của mình khi họ thanh toán đầy đủ các chi phí cho lô hàng. Một Seaway bill là một chứng từ không thể chuyển nhượng được, không phát hành một bản gốc nào, không phải chứng từ sở hữu hàng hóa và chỉ áp dụng cho B/L đích danh (Straight B/L).

 • SWB thường dùng cho các giao dịch phi thương mại, giữa các công ty con trong một tập đoàn hay các giao dịch không liên quan đến L/C. Lines/FWD sẽ phát hành SWB ngay khi tàu chạy và khi nhận được đầy đủ thanh toán của Shipper, tức là hãng tàu sẽ thả hàng cho consignee khi tàu đến tại cảng dỡ hàng. Consignee có thể đến lấy hàng mà không cần xuất trình B/L gốc hay cần phải có điện giao hàng.
 • Seaway B/L không phải mất chi phí như Telex, tuy nhiên một số hãng tàu quy định thời gian thanh toán sau khi tàu chạy mới áp dụng Seaway B/L không mất phí. Tuy nhiên một số quốc gia quy định không được sử dụng SWB trong vận chuyển hàng hóa (như Mexico, Brazil)…